Mes žinome, ko reikia nugalėtojui !
Žemaitės g. 13-1, 03118 Vilnius, Lietuva
Parduotuvės darbo laikas:
9:00-18:00 Nedirba
Pietų pertrauka 12:00 - 13:00
Tel. 8 (5) 213 3392

Taisyklės

1. BENDRIEJI NUOSTATAI

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau  "Taisyklės") nustato asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio prekes  elektroninėje parduotuvėje desata.lt">www.desata.lt ir  UAB "Desata " (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas,  prekių įsigijimo ir apmokėjimo sąlygas, p ristatymo ir prekių grąžinimo tvarką,  šalių atsakomybę ir kitas su prekių pirkimu – pardavimu susijusius nuostatas.  Pirkdamas prekes, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu ir laikymusi.

1.2. Naudotis "www.desata.lt"  elektroninės parduotuvės paslaugomis turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys,  nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų  arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja  savo pajamomis, juridiniai asmenys ir nurodytų asmenų įgalioti atstovai.  Pirkėjas sutikdamas su Taisyklėmis patvirtina, kad remiantis šiuo taisyklių  punktu, jis turi teisę pirkti prekes "www.desata.lt" elektroninėje  parduotuvėje.

1.3. Pardavėjas vienašališkai turi  teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas  į teisės aktų nustatytus reikalavimus ar kt. Taisyklių pakeitimas galioja tik  tiems prekių užsakymams, kurie buvo pateikti po Taisyklių pakeitimo.

2. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES  SUDARYMO MOMENTAS

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis  tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas  elektroninėje parduotuvėje užsiregistruoja, suformuoja prekių krepšelį, bei  patvirtina užsakymą. Sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį  įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai  Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo,  yra saugoma www.desata.lt duomenų bazėje.

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje  parduotuvėje www.desata.lt, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei  Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti  prekių pirkimo - pardavimo sutarties su Pardavėju, jei užsakytos prekės dar  nebuvo asmeniškai apipavidalintos Pirkėjui. Pirkėjas gali grąžinti prekę tik  tuo atveju, jeigu prekė nebuvo apgadinta arba iš esmės nepasikeitė jos  išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Šiame punkte numatyta Pirkėjo teisė  įgyvendinama vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr.  258 "Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos  naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo".Pirkėjui.
 Jei prekės jau personalizuotos Pirkėjui  (išgraviruotas tekstas ant pasirinktos prekės, atspausdintas lipdukas jau  užklijuotas ant pasirinktos prekės), tuomet atsisakyti prekių nėra galimybės.

4. PIRKĖJO PAREIGOS

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti  prekių bei jų pristatymo kainą (jei tokia yra), taip pat kitus mokėjimus (jei  tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir pasiimti užsakytas prekes.

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo  registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos  atnaujinti.

4.3. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti  tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda  prisijungimo duomenis, jis privalo apie tai nedelsdamas informuoti Pardavėją  el. paštu: desata.lt">info@desata.lt.

4.4. Pirkėjas, naudodamasis www.desata.lt elektronine  parduotuve, sutinka su šiomis prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo  jų laikytis. Pirkėjas privalo laikytis ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose  nustatytų reikalavimų.

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Susidarius svarbioms  aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu laikinai apriboti arba  sustabdyti (nutraukti) galimybę naudotis elektronine parduotuve apie tai iš  anksto nepranešdamas Pirkėjui.

5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai  arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro  įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.3. Pardavėjas turi teisę  vienašališkai pakeisti šias Taisykles parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai  įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5.4 Pardavėjas turi teisę nustatyti  minimalų "Pirkinių krepšelio" dydį, kurį pasiekus bus vykdomas  Pirkėjo užsakymas.

5.5. Susidarius svarbioms  aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę nesudaryti Pirkimo – pardavimo sutarties su  konkrečiu Pirkėju. Pardavėjas turi teisę šio sprendimo nekomentuoti, bet  privalo apie sprendimą informuoti Pirkėją. Jeigu buvo atliktas išankstinis  apmokėjimas, Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 24  valandas.

5.6. Pardavėjas taip pat turi teisę  anuliuoti sudarytą pirkimo - pardavimo sutartį, jei baigėsi sutartyje nurodytų  prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris, remiantis  šiomis Taisyklėmis, neturėjo teisės jos sudaryti

5.7. Pardavėjas turi kitas  Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pardavėjas įsipareigoja  sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės  teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja paruošti  Pirkėjo užsakytas prekes ir pristatyti (jei tokia paslauga užsakoma) jo  nurodytu adresu, šių Taisyklių numatytomis sąlygomis ir pristatymo terminais.

6.3. Susidarius svarbioms  aplinkybėms, Pardavėjas negalėdamas pristatyti (ar laiku pristatyti) Pirkėjui  užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar savo savybėmis panašią  prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašią prekę,  Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 24 valandas,  jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas. Šiuo atveju Pardavėjas  atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą ar kitus Pirkėjo patirtus  nuostolius.

6.4. Pardavėjas nesuteikia jokių  garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų  perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius,  susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų  perdavimo klaidomis.

7. PREKIŲ KAINOS
7.1. Prekių kainos elektroninėje  parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Pardavėjas  pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus rinkos sąlygoms, mokesčių  dydžiams be jokio įspėjimo. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius  dėl kainų pakeitimo.

8. APMOKĖJIMO UŽ PREKES TVARKA IR  BŪDAI

8.3. Atsiskaityti už prekes galima  grynaisiais pinigais parduotuvėje arba bankiniu pavedimu pries pasiimant  prekes.

8.4. Įmonės, turinčios bendradarbiavimo sutartis, už prekes  gali atsiskaityti bankiniu mokėjimo pavedimu per sutartyje nustatytą mokėjimo  terminą arba grynaisiais pinigais, atsiimant prekes parduotuvėje.

9. PREKIŲ PRISTATYMAS

9.1. Pardavėjo elektroninėje  parduotuvėje užsakytas prekes, Pirkėjas gali pasirinkti pristatymo būdą - Pirkėjo  nurodytu adresu, pristatome į bet kurią Lietuvos vietą per 2 darbo dienas po  mokėjimo gavimo,
jei Jūsų užsakyta prekė yra sandėlyje – siuntimo paslaugas  apmoka Pirkėjas. Jei Pirkėjo užsakytos prekės sandėlyje nėra, mes su Jumis  susisieksime ir informuosime apie pristatymo terminus.

9.2. Pardavėjas pristato prekes savo  transportu arba naudodamasis siuntų transportavo įmonių, kurjerių paslaugomis.  Pristatymo paslaugas apmoka Pirkėjas.

9.3. Prekes Pirkėjas gali atsiimti Pardavėjo  parduotuvėje, adresu, Žemaitės g. 13-1, Vilniuje. Ši paslauga nemokama.

9.4. Prekės pristatomos apmokėjus  PVM sąskaitą – faktūrą.  

10. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

10.1. Prekių grąžinimas ir keitimas  vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217  patvirtintomis "Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis" bei ūkio  ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis "Daiktų  pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio  priemones, taisyklėmis".

10.2. Prekių grąžinimo ir keitimo  numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tuomet, jei užsakymas nebuvo pradėtas  asmeniškai vykdyti Pirkėjui – jei nebuvo išgraviruotos plokštelės ar pagaminti  lipdukai, jei nebuvo atliktas taurių apipavidalinimas asmeniškai Pirkėjui.

10.3. Grąžinama prekė turi būti  originalioje tvarkingoje pakuotėje, nenaudota, prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta,  nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės  plėvelės, nesuplėšyta pakuotė, su pilna dokumentacija ir kt.). Grąžinama prekė  turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta. Grąžinant prekę būtina  pateikti jos įsigijimo dokumentą, išduotą pirkimo metu.

10.4. Pardavėjas turi teisę  nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių ir negrąžinti pinigų, jei Pirkėjas nesilaiko  šiose taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos ir taisyklių.

11.  ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

11.1. Pirkėjas yra visiškai  atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima  pilną atsakomybę už padarinius ar nuostolius, kilusius dėl registracijos  formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus,  atliktus naudojantis Pardavėjo elektronine parduotuve.

11.3. Atsižvelgdami į LR  elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su  Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas  prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi  Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę  galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose  dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas  privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų  neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis  naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės  kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus  įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens,  nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti  Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar  paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu,  laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių  veiksmų pasekmes.

11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo  bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas,  neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus,  nesusipažino su šiomis Taisyklėmis.

11.5. Pardavėjas neatsako už kitų  įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos  tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

11.6. Pardavėjas neatsako už tai,  kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais  parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo  naudojamo vaizduoklio ypatybių.

11.7. Už pirkimo ir pardavimo  sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako  Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12. PREKIŲ KOKYBĖ

12.1. Pardavėjas neatsako už tai,  kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės spalva, forma ar kitais  parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo  naudojamo vaizduoklio ypatybių.

13. ASMENS  DUOMENŲ TVARKYMAS

13.1. Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas,  el. pašto adresas) formuojant užsakymą ir/ar registruojantis e. parduotuvėje  saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės  apsaugos įstatymu. Pardavėjas užtikrina, kad svetainėje esančiose užsakymų bei  registracijos formose prašoma pateikti asmeninė informacija (vardas, telefono  numeris, el. pašto adresas ir kt.) yra naudojama tik: 

  1. Vykdant Pirkėjo užsakymus; 
  2. Yra skirta susisiekti su Pirkėju, jei kiltų kokių nors klausimų, susijusių su užsakymo vykdymu; 
  3. Išrašant finansinius dokumentus (sąskaitas); 
  4. Tiesioginės rinkodaros tikslais.

Pardavėjas pasilieka teisę  perduoti informaciją trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų  nustatytais atvejais ir tvarka.

14. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

14.1. Pardavėjas visus pranešimus  siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Šios Taisyklės neriboja  Pirkėjo teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

15.3. Visi  nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo  ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra  sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Pirkinių krepšelis
Krepšelis tuščias.
Prekė pridėta į krepšelį,
jei norite tęsti pirkimą,
spauskite pirkti
Naudinga žinoti
NAUJIENŲ PRENUMERATARegistruokitės ir pirmieji gausite naujausią informaciją